Het grootste wonder…

Het grootste wonder is
Dat ik leef en beleef.
Dat ik zoiets meemaken kan.
Al ben ik niks.
Gewoon een mens.
Met een kleine wens.
Om nog meer.
Van dit te mogen zien.
Een wereld die voor mij open gaat.
Waarvan ik niet wist dat die bestaat.
Advertenties

Opkomende zon…

Opkomende zon…
Als de maan,
langzaam verdwijnt.
Het opkomende zon licht,
flauwtjes over de aarde schijnt.
Springen en fluiten,
dieren en vogels al in het rond.
Genietend in het licht,
van de vroege ochtendstond.
Hun stilte valt pas weer,
al de zon traag verdwijnt,
en de maan grillig zijn
donkerte verspreid.

Halloween…

Halloween…
Er is geen beweging op straat
Alleen een schim in een wit gewaad
Pompoenen staan aan de deur
Daarin een licht met een rare geur
Het is al bijna volle maan
Ik zal maar vlug naar binnen gaan
De felle wind maakt een akelig geluid
En plots vallen alle lichten uit
De honden beginnen te janken
Dit alles heb je aan Halloween te danken